Search

حرکات تمرینی عضلات سینه

تمرین های «سینه»

از نگاه آناتومي بدن، عضلات سينه شامل، عضلات سينه بزرگ، سينه كوچك، تحت ترقوه‌ای، دندانه‌ای بزرگ و عضلات بين دندانه‌ای است.

تمریناتی كه با مدل H و +H  می‌توایند سینه را تقویت كنید، عبارتند از:

  • پرس نشسته سینه
  • پرس بالا سینه
  • پشت بازو مدل دیپ
  • پروانه ایی پایین ( CROSS DOWN)
  • پروانه ایی بالا (CROSS OVER)

تمرین های «سینه»

سایر حرکات تمرینی